svētdiena, 2014. gada 8. jūnijs

BIM rokasgrāmata


Pēdējā pusgada laikā esmu iesaistījies divos būtiskos projektos. Pirmais ir pašreizējās darba vietas "SEP" BIM grupas ietvaros tika izstrādāts "SEP BIM standarts" un apvienojot dažādu uzņēmumu pārstāvjus tika izstrādāta pirmā "BIM rokasgrāmata" Latvijā. Šodien īsumā par otro.
Tā kā dāžādos projektēšanas, būvuzraudzības un būvniecības uzņēmumos bieži izmanto atšķirīgas programmatūras, tad ir nepieciešams kaut kāds vienojošs process, kas ļautu tām pilnvērtīgi sadarboties BIM vidē. Apskatot citu valstu pieredzi tika secināts, ka parasti vienotus noteikumus diktē dažādi standarti vai citi dokumenti. Protams, Latvijā valstiskā līmenī nekā tāda nav ne pašā projektēšanā, kur nu vēl BIM procesā.
Apvienojot dažādu firmu un dažādu specialitāšu pārstāvjus tika izveidota rokasgrāmata, kuras mērķis ir veicināt BIM attīstību Latvijā un palīdzēt arvien vairāk būvniecības un nekustamā īpašuma nozares pārstāvjiem veiksmīgi sadarboties.
Citējot vienu no "BIM rokasgrāmatas" tapšanā iesaistītajām firmām - "Būvkonsultants" tās saturu varētu definēt šādi:
"...kas tapusi... ar mērķi veicināt izpratni par BIM procesa iespējām un priekšrocībām un sniegt praktisku palīdzību BIM ieviešanas procesā, definējot un aprakstot atsevišķu projekta darbības jomu modeļu izstrādes un aprites principus, lai nonāktu pie viena kopīga, savietojama 3 dimensiju būves modeļa, kurā apkopoti visi dati no atsevišķo darbības jomu modeļiem. 
Šīs rokasgrāmatas versijā 1.0 nav iekļauta informācija par BIM pielietojumu, organizējot iepirkumu, būvniecības periodā un apsaimniekošanas laikā, tajā ir tikai daļēji definēta pušu atbildība un iespējamās līgumattiecības. Šīs tēmas tiks pētītas un iekļautas Rokasgrāmatas nākošajās versijās."
Dabs pie šīs rokasgrāmatas ir jāturpina un tādēļ ļoti ceru uz citu pušu iesaistīšanos, kas varētu dalīties savā viedoklī un pieredzē.
Rokasgrāmata ir apskatāma šeit:
BIM rokasgrāmata

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru